Църковен Магазин СД Марто

Църковни иконостаси

Иконостас буквално означава „поставка за изображения“. Това обикновено е преграда между олтара и кораба (наоса) в църквата, където са наредени икони. Може да бъде и най-обикновен пюпитър, върху който има икона. Първоначално иконостасът не е прикривал олтара изцяло, а е бил ниска преграда. Той започва да прикрива олтара едва след X век. Цялото пространство на храма е свещено и изпълнено със символика, но най-сакралното място е олтарът и като такова той се отделя и става невидим за очите на миряните. Според тълкуването на Свети Симеон Солунски от антропологична гледна точка олтарът символизира душата, наосът тялото, а иконостасът разделя двете части от храма и прави едната видима, а другата невидима за човешкия поглед, както е в действителност. От космологична гледна точка иконостасът разделя земята и небето, тъй като храмът символизира света. В този смисъл иконостасът е преграда между видимото и невидимото, а светците по него са посредниците към това невидимо, тъй като те са връзка между двата свята.

Иконостас кат. № 001

Иконостас кат. № 001

Иконостас кат. № 002

Иконостас кат. № 002

Иконостас кат. № 003

Иконостас кат. № 003

Иконостас кат. № 004

Иконостас кат. № 004

Иконостас кат. № 005

Иконостас кат. № 005

Иконостас кат. № 006

Иконостас кат. № 006

Иконостас кат. № 007

Иконостас кат. № 007

Иконостас кат. № 008

Иконостас кат. № 008

Иконостас кат. № 009

Иконостас кат. № 009

Иконостас кат. № 010

Иконостас кат. № 010

Иконостас кат. № 011

Иконостас кат. № 011

Иконостас кат. № 012

Иконостас кат. № 012

Иконостас кат. № 013

Иконостас кат. № 013

Иконостас кат. № 014

Иконостас кат. № 014

Иконостас кат. № 015

Иконостас кат. № 015

Иконостас кат. № 016

Иконостас кат. № 016

Иконостас кат. № 017

Иконостас кат. № 017

Иконостас кат. № 018

Иконостас кат. № 018

Иконостас кат. № 019

Иконостас кат. № 019

Иконостас кат. № 020

Иконостас кат. № 020

Иконостас кат. № 021

Иконостас кат. № 021

Иконостас кат. № 022

Иконостас кат. № 022

Иконостас кат. № 023

Иконостас кат. № 023

Иконостас кат. № 024

Иконостас кат. № 024

Иконостас кат. № 025

Иконостас кат. № 025

Иконостас кат. № 026

Иконостас кат. № 026

Иконостас кат. № 027

Иконостас кат. № 027

Иконостас кат. № 028

Иконостас кат. № 028